pf 2013

 

 

Dělostřelecká bašta Okrouhlice v nové kráse

 

Chválíme, smekáme: V listopadu r. 2012 dokončila parta pana Václava Snížka pod odborným dohledem Mgr. Petra Kauska rekonstrukci dělostřelecké bašty Okrouhlice staré přes 500 let, která hájila první bránu hradu Rýzmberka. Blíže o začlenění této bašty do fortifikačního systému našeho hradu viz článek našeho Zpravodaje Jak vlastně vypadal ve středověku hrad Rýzmberk? ve složce O Rýzmberku.

 

Úžasná svatba našeho druhého rýzmberského páru na zámku ve Vlašimi!

Protože hradní kaple na Rýzmberku nebyla bohužel ještě objevena, konala se 22. září 2012 svatba našeho druhého rýzmberského páru, tj. Katky a Honzy zvaného obecně Vejce v náhradních prostorách vlašimského zámku. Nicméně tento zámek byl původně hradem založeným rodem Vlastislaviců s erbem orlice. Býval to hrad vícevěžový neboli kastel, takže volbu tohoto svatebního místa grémium rýzmberských kastelologů jako prostoru historicky významného a dostatečně reprezentativního nakonec schválilo.

Zemřel Prof. Tomáš Durdík

 

S velkým zármutkem oznamujeme, že 20. září 2012 ve věku 61 let opustil náhle archeologickou obec náš patron a svého času vedoucí archeologického výzkumu na Rýzmberku Prof. PhDr. Tomáš Durdík DrSc., přední vědecká autorita v oboru české hradní architektury a hmotné kultury vrcholného a pozdního středověku, jinak též významný činitel v ochraně národního kulturního dědictví.

Rýzmberk 2012 již čtrnáctý!

 

Proti původnímu plánu začala naše čtrnáctá rýzmberská sezóna s jednodenním zpožděním, neboť v sobotu 30. června probíhal na hradě tradiční country festival Rýzmberský guláš. Strávili jsme tedy letos na Rýzmberku osm dní (1. – 8. července 2012) nabitých endorfiny a svalovou kyselinou mléčnou.

Co je třeba a co se doporučuje k pobytu na hradě Rýzmberku

Na žádost zájemců prázdninového pobytu na Rýzmberku 2014 podáváme následující informace.                                                                                                                                                                        

Spaní:

pf 2012

 

Všem přátelům, patronům a milovníkům hradu Rýzmberka, jakož i jeho badatelům, archeologům, brigádníkům a zejména železnému jádru rýzmberských pracantů přeje do mayského roku 2012 pevné zdraví a nervy, štěstí v lásce nebo ve hře a hafo osobních i pracovních sukcesů

 

stále Vaše věrná redakce Zpravodaje

 

Aleo: časopis studentů gymnázia Nad Alejí (20.)

 

Dokument je ke stažení v sekci Napsali o nás...

 

Laudatio profesora Tomáše Durdíka

Evropská komise a sdružení Europa Nostra určily vítěze ceny Evropské unie pro kulturní dědictví pro rok 2011. Mezi sedmadvaceti vítězi figuruje jako jediný zástupce České republiky archeolog Tomáš Durdík, jenž je mezi přáteli a příznivci hradu Rýzmberka dobře známou osobností.

Castellologica bohemica: Dobytí hradů Rýzmberka a Starého Herštejna domažlickými husity v květnu roku 1421

 

Studie Jiřího Jánského   

Dobytí hradů Rýzmberka a Starého Herštejna domažlickými husity v květnu roku 1421

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

100_6642

Poslední komentáře