Laudatio profesora Tomáše Durdíka


admin - Posted on 03 Leden 2012

Evropská komise a sdružení Europa Nostra určily vítěze ceny Evropské unie pro kulturní dědictví pro rok 2011. Mezi sedmadvaceti vítězi figuruje jako jediný zástupce České republiky archeolog Tomáš Durdík, jenž je mezi přáteli a příznivci hradu Rýzmberka dobře známou osobností.

Sdružení Europa Nostra se zasazuje o ochranu evropského kulturního dědictví. Sdružuje a reprezentuje 250 nevládních organizací, 150 přidružených organizací a 1 500 individuálních členů z více než 50 zemí, jež usilují o zachování evropského kulturního dědictví a krajiny. Mimo jiné oceňuje nejlepší výsledky v oblasti ochrany kulturního dědictví a bojuje za zachování ohrožených památkových objektů a významných historických a přírodních míst.

O ocenění Europa Nostra se často hovoří jako o Oscaru či Nobelově ceně na poli evropského kulturního dědictví. Podle sdružení Europa Nostra učinil prof. Tomáš Durdík za poslední čtvrtstoletí mimořádný přínos k výzkumu, zachování a ochraně hradů a opevnění, které tvoří součást národního dědictví České republiky a bývalého Československa. Prováděl intenzivní a komplexní výzkum českých hradů, vysoce oceňovaný v evropských odborných kruzích a vytvořil komplexní interdisciplinární metodiku, umožňující podstatně blíže nahlédnout do reality období středověku. Jeho archeologické nálezy jsou v evropském kontextu hodnoceny jako výjimečné. Účastnil se tisícovky terénních výzkumů, včetně 25 velkých archeologických výzkumných projektů na hradech Týřově, Křivoklátu, Jindřichově Hradci, Vimperku, Pořešíně, Kamýku nad Vltavou, Zlenicích, Orlíku u Humpolce a dalších. V r. 2001 převzal také vedení archeologického výzkumu na Rýzmberku.  Své poznatky a velké množství historických pramenů zveřejnil ve více než čtyřech stovkách článků a knih. Stal se tím vůdčí osobností tzv. „české kastelologické školy“ prezentující své vědecké výzkumy především ve sborníku Castellologica bohemica, založeném r. 1989, jehož je hlavním redaktorem a editorem. Sborník je věnován širokému spektru kastelologické problematiky středověku a raného novověku, zejména hradům, tvrzím, opevněným kostelům a městským fortifikacím. Doposud vyšlo dvanáct svazků a v posledním se dostalo i prostoru studii o dobytí hradu Rýzmberka husity v r. 1421.   

Profesor Durdík pracuje v Archeologickém ústavu Akademie věd České republiky v Praze, vyučuje na čtyřech českých univerzitách a je členem mnoha národních a evropských odborných organizací.  

Za redakci Zpravodaje a další přátele a příznivce hradu Rýzmberka profesoru Tomáši Durdíkovi k dosaženému ocenění srdečně blahopřejeme a přejeme mu do dalších let mnoho úspěchů ve tvůrčí vědecké práci.

 

 

foto: Profesor Durdík se svým týmem při zaměřování odkryté brány na Rýzmberku

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

2009-DSC_0024

Poslední komentáře