Památné stromy na západním úpatí Rýzmberka


admin - Posted on 29 Srpen 2010

Starodvorské duby

jsou skupinou památných stromů v osadě Starý Dvůr u obce Kout na Šumavě. Tři přibližně 400 let staré duby letní (Quercus robur) pocházející z doby vlády hrabat Stadionů na rýzmberském panství rostou na louce mezi cestou a zahradou, v nadmořské výšce 480 m. Obvody jejich kmenů měří 643, 566 a 551 cm, koruny stromů dosahují do výšek 20,5; 27,5 a 27 m (měření 2001 a 2002). Chráněny jsou od roku 2002 pro svůj věk, vzrůst a jako krajinná dominanta. Dub letní neboli křemelák dorůstá výšky až 45 metrů. Roste v téměř jakémkoli typu půdy včetně písčité, daří se mu i na vlhkých hlinitých půdách. Má hluboké kořeny, které mohou tvořit spojení se spodní vodou, proto bývá častěji zasažen bleskem než jiné stromy. Je mimořádně odolný proti větru. Křemelák roste velmi pomalu a může se dožít i 1500 let.

 

 

 

 

 

 

 

Bílkovský dub

je památný strom u obce Kout na Šumavě nedaleko Kdyně. Přibližně třistaletý dub letní (Quercus robur) roste východně od rybníka Bílka (dnes na turistických mapách jako Novodvorský rybník) na okraji lesa v nadmořské výšce 440 m. Obvod jeho kmene je 500 cm a strom je vysoký 31 m (měření 2001). Dub je chráněn od roku 1986 pro svůj vzrůst, věk a jako krajinná dominanta. Je zajímavé, že tento dub přerostl své o sto let starší sousedy o celé čtyři metry. Rybník Bílka, podle něhož byl dub pojmenován, je zachycen už na staré mapě z roku 1620. Byl tedy založen nejpozději za vlády hrabat Gutštejnů na Rýzmberce (1541 – 1621). Byl zrušen v r. 1844 a znovu obnoven v r. 1963.
 

Bílkovský javor

je památný strom u obce Kout na Šumavě nedaleko Kdyně. Přibližně třistaletý javor klen (Acer pseudoplatanus) roste východně od rybníka Bílka na okraji lesa v nadmořské výšce 430 m. Zdravý strom dosahuje výšky 39,5 m a obvod jeho kmene měří 528 cm (měření 2001). Chráněn je od roku 1986 pro svůj věk a vzrůst. Představuje nejvyšší strom v nejbližším okolí hradu Rýzmberka. Javor klen je poměrně mohutný strom, výšky 40 m však dosahuje jen vyjímečně. Mohutnost Bílkovského javoru bohužel nemůže pozorovatel plně vychutnat, neboť roste obklopen okolními stromy pod terénním zlomem a jako krajinná dominanta se neuplatňuje.
 

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

2004-im004649

Poslední komentáře