Rýzmberk apoštolský neboli dvanáctý aneb sezóna ještěrek a Rýzmberské madony


admin - Posted on 29 Srpen 2010

2010-100_6291

Naše dvanáctá sezóna na Rýzmberku probíhající 3. – 11. července 2010 znamenala výrazný posun ve vzhledu druhého nádvoří.

Poté, co byla v červnu partou specializovaného restaurátora pana Václava Snížka dokončena zeď spojující bránu s loni odhaleným pilířem vyztužujícím severovýchodní roh nádvoří (viz Dostavba zdi ve fotogalerii), přišli na řadu naši pracanti. Výsledkem úmorného úsilí byla konečná likvidace vysokého závalu suti, který znehodnocoval estetický vzhled v blízkosti restaurované brány. S tímto naším letošním hlavním úkolem souvisely i další terénní úpravy nádvoří a dostavba zdi respektive tarasu u torza válcové věže v západní části nádvoří pod odborným dohledem naši novopečené architektky Jany. Novou podobu druhého nádvoří lze nejlépe posoudit na panoramatickém fotu, které vytvořil Johny (viz Virtuální prohlídka hradu). Archeologické nálezy při záchranném výzkumu byly dosti bohaté především na keramiku, na jejich zhodnocení od dohlížejícího archeologa Petra Kauska si však budeme muset nějakou dobu počkat. Pozoruhodný nález představuje především plastický reliéf madony na střepu raně novověké zeleně glazované nádoby. Tato „Rýzmberská madona“ zřejmě představuje jeden z umělecky nejhodnotnějších nálezů na našem hradě. Více než dříve vzbuzovaly při odkryvu kamenné sutě málo plaché ještěrky, takže bychom mohli letošní sezónu nazvat týdnem ještěrek (blíže o rýzmberských ještěrkách obecných viz Fauna a flora v Pozoruhodnostech).
Z pestrých poznávacích aktivit je třeba zmínit dokumentaci památných stromů u Starého Dvora po Rýzmberkem (George a Johny), jimž je věnována zvláštní kapitola v našem Zpravodaji (viz Pozoruhodnosti v okolí). Dějiny rýzmberské botaniky zaznamenaly neobyčejně významnou návštěvu v osobě profesora RNDr. Víta Grulicha CSc. z Katedry systematické botaniky a geobotaniky Masarykovy univerzity v Brně. Po občerstvení v hradní krčmě nám pan profesor ochotně určil různé druhy hradní flóry, o nichž doposavad nebyla jistota. Objevem pro nás byla především lilie cibulkonosná, která přes evidentně erotické milieu Rýzmberka se tu klidně rozmnožuje nepohlavně.
Hlavní poznávací akcí letošního roku byl celodenní výlet do Horšova a Horšovského Týna. V Horšově jsme shlédli s výkladem odborného průvodce interiér původně románského kostela Všech svatých, jenž byl v nedávné době nově opraven a částečně zrekonstruován. V Horšovském Týně si každý mohl vybrat některý z prohlídkových okruhů horšovskotýnského zámku nebo zavítat do zámeckého parku. Výlet byl uzavřen v Poběžovicích – kolébce Evropské unie. V hotelu Hubertus, založeném hrabětem Janem Coudenhove-Kalergim, jsme uctili památku prvního prezidenta Panevropské unie Richarda Mikuláše hraběte Coudenhove-Kalergi, Janova mladšího bratra, jenž sem ze svého blízkého rodového sídla prý rád zacházel, jakož i my. Výjezd zpravodajské skupiny do Pivoně zjistil, že v klášteře archeologický výzkum nepokračuje.
Žel jen omezený počet účastníků se mohl zúčastnit „spanilé jízdy“ na džípu pana Pavla Šmerdy do zaniklé obce Červené Dřevo s archeologickou lokalitou v roce 1957 od Komančů zbořeného barokního(!) kostela a k Medvědí kapli v blízkosti česko-bavorské hranice západně od Nýrska.
Vzhledem k důležité strategické poloze hradu Rýzmberka při ochraně naší státní hranice proti teroristickým nájezdům džihádistických bojůvek uspořádali Blackman a Wondr k zvýšení branné zdatnosti hradní posádky noční bojovou hru trojčlenných hlídek. Tato „bojovka“ s mimořádnou a nesmlouvavou náročností prověřila nejen fyzickou ale i intelektuální zdatnost jejich účastníků. O nekompromisním postoji rozhodčích svědčí i incident spáchaný jedním z nespokojených závodníků na Blackmanovi, kdy dotyčný byl tvrdým úderem sražen z rozhodcovského empiru na zem tak, že utrpěl úderem do hlavy těžký psychický šok. Na výsledky odborné expertízy o poškození nedávno promovaného Blackmanova mozku však stále ještě čekáme. Nicméně bojová hra i přes nechutnou sabotážní snahu některých účastníků, obávajících se, že prověrka ostudně odhalí jejich nepřipravenost k plnění náročných branných úkolů, dospěla po asi tříhodinovém klání úspěšně ke konci. Zvítězila hlídka ve složení Vejce, Giovanna a Radek a my jim touto cestou srdečně gratulujeme a zároveň je můžeme ujistit, že s nimi budeme počítat na nejexponovanějších sektorech pohraniční ostrahy. Nepochybně si to předvedenými výkony plně zaslouží.
Významným aktem byla dodatečná oslava padesátin našeho kastelána Milana Brycha s předáním dárků a přípitky proslulou rýzmberskou medovinou, s nimiž někteří nedočkaví nejmenovaní začínali dlouho před vlastní oslavou.
Zbývá ještě zmínka o novém akvaparku ve Kdyni, o němž jsme již na našich stránkách referovali. O jeho kvalitách svědčí skutečnost, že byla opominuta veškerá koupaliště v okolí Rýzmberka a všichni se chodili koupat denně právě do něho. Ke kladům nového akvaparku patří mj. i jeho citlivé a nerušící zasazení do krajiny na okraji Kdyně.
 Závěrem k letošní sezóně je možno říci, že její účastníci splnili zadané úkoly se ctí a mohou s hrdostí pohlížet na nové panorama druhého hradního nádvoří. Vyjádřeno v číslech šlo o 364 pracovních hodin, na nichž se podílelo vedle šéfa celkem 23 studentů a absolventů Aleje jakož i jejich přátel a rodinných příslušníků. Chcete-li se podrobněji seznámit s letošními pracovními výsledky a s průběhem nevyhlášené soutěže TOP 10 o dlouhodobě nejlepší výkony, stačí si kliknout na položku Rýzmberk v číslech, kterou průběžně statisticky zpracovává Véra.
Letošní průběh prací na Rýzmberku, poznávací aktivity atd. jsou jako vždy fotograficky dokumentovány v položce Galerie. Z dokumentujících nováčků na sebe sympaticky upozornila Katka Lišková, jejíž zajímavou „portrétní“ kolekci naleznete v položce Nová témata - Fotky z 2010.
K plastičtějšímu pohledu na syrovou realitu dvanácté sezóny připojujeme Deník sezóny 2010, který investigativně zpracovaly Mája a Iva.
 

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

2003-im002440

Poslední komentáře