Kostel sv. Mikuláše ve Staré Kdyni


admin - Posted on 03 Červen 2010

 

2009-vylet-DSC_2187

Nejstarší a nejvýznamnější památkou města Kdyně je původně gotický kostel sv. Mikuláše ve Staré Kdyni, dobře viditelný z vyhlídkové věže hradu Rýzmberka, v němž byl podle pověsti pohřben bratr Jan Paleček, dvorní šašek českého krále Jiřího z Poděbrad. Nejstarší zprávy o tomto jediném kdyňském kostele pocházejí ze 2. poloviny 14. století. Z tohoto období se zachovaly křížové klenby kněžiště, hrotitá okna se zbytky kružeb a část zdiva kostelní lodi. Hranolová věž přístupná hrotitým portálem je patrně výsledkem pozdně gotické výstavby. V r. 1734 byla věž zvýšena a opatřena novým krovem s cibulovitou bání, která tvoří dodnes charakteristickou siluetu Kdyně. Její architekt V. Fischer pocházel z Furthu im Wald. V letech 1763 – 1768 byl kostel rozšířen o boční kaple, prodloužena loď a kostel vybaven novým rokokovým mobiliářem. Stavbu fundovali vlastníci koutského panství hrabata Stadionové, jejichž znak je dosud umístěn na průčelí kostelní fasády. Rokokový hlavní oltář, který je patrně prací F. Ringelhahna, nese obraz sv. Mikuláše od I. Raaba. Nejcennějším funerální památkou kostela je náhrobník Jindřicha Buriana z Gutštejna řečeného Dlouhý ( 29. 10. 1619) a jeho manželky Kateřiny Sybily ze Švamberka. Jindřich Burian, vlastník rýzmberského panství, byl válečným komisařem odbojné stavovské vlády v druhém protihabsburském povstání, během něhož na neznámém místě (snad při obléhání Vídně) zahynul či padl. Jako „rebelovi zemřelému v trvalé vzpouře“ byl jeho dvěma synům a dvěma dcerám konfiskován veškerý majetek.

vylet-2009-100_5602 2009-vylet-DSC_2191 Erb hrabat Stadionů nad hlavním vchodem. Gotické okno presbytáře.

V blízkosti kostela sv. Mikuláše stával ještě kostel sv. Petra a Pavla, zmiňovaný od 14. do 17. století. Jednalo se o velice starou svatyni, která byla podle svého prastarého zasvěcení patrně ještě předchůdcem dnešního kostela. V polovině 17. století je kostel sv. Petra a Pavla připomínán jako pustý a dnes po něm nejsou stopy.(jj)

Náhrobník Jindřicha Buriana z Gutštejna na Rýzmberku a jeho manželky Kateřiny Sybily ze Švamberka. Kresba: Zdeněk Procházka. vylet-2009-100_5604

 

Zdroj: Zdeněk Procházka, Domažlicko a Kdyňsko, Domažlice 1996, a týž, Historické náhrobníky okresu Domažlice, Domažlice 1990.

 

Kde se kostel nachází?

GPS: 49°23'40.437"N, 13°2'43.961"E

Na mapy.cz zde.

Mapy.cz

3D pohled:

Google Earth. Pohled na Kdyni a v pozadí Rýzmberk.

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

2011-100_6478

Poslední komentáře