Přírodní rezervace Herštýn


admin - Posted on 02 Červen 2010

Árón plamatý. Kreslil: Přemysl Vanke. Vypravíme-li se na hrad Starý Herštejn, nabízí se nám hned dvojí potěšení – vedle historického i přírodovědné. Necelé 3 km severovýchodně od Kdyně (okres Domažlice) se totiž na svazích kopce okolo impozantní zříceniny tohoto hradu nalézá přírodní rezervace Herštýn o rozloze 10,76 ha. Předmětem ochrany jsou tu v rozmezí 600 – 682 m nad mořem porosty bučin a suťových lesů rostoucí na geologickém podloží magmatických hornin amfibolitů a dioritů.
Rezervace byla vyhlášena již v roce 1933 (přehlášena 1955) a patří tedy k nejstarším chráněným územím západních Čech. V suťových lesích tu roste árón plamatý, měsíčnice vytrvalá a rostliny květnatých bučin jako kyčelnice cibulkonosná, hrachor jarní, kokořík mnohokvětý a měsíčnice vytrvalá. Z dalších rostlin tu najdeme například nádhernou lilii zlatohlavou, česnáček lékařský, bažanku vytrvalou, hluchavku skvrnitou a čarovník pařížský. V těsné blízkosti hradu roste také pupkovec pomněnkovitý, prvosenka jarní, silenka dvoudomá nebo sasanka hajní.


2009-DSC_0104

Největší pozornost z uvedených rostlin ovšem poutá vzácný árón plamatý (Arum maculatum), lidově nazývaný Áronova brada, Áronova hůl, nadrahule, tvář svatého Jana, pokakánek, blázinec, ještěr, čertův zub, zmizec a jinak. Árón plamatý je zákonem chráněný v kategorii ohrožených druhů (§3) a v červené knize je veden jako ohrožený druh. Protože rozkvétá okolo svátku beltine (1. května), byl v keltské magii považován za symbol posvátného sňatku. Anglosaský název cuckoo pint je odvozen od slova cucu, což znamená čilý a pintle v lidové mluvě penis.
Lilie zlatohlavá. Kreslil: Květoslav Hísek.Mohlo by se tedy zdát, že jde o afrodisiakum, avšak pozor. Nasládle chutnající šarlatové bobule, šťovíkovitě chutnající listy a oddenek jsou jedovaté a bývají příčinou otrav zejména u dětí. Jed aroin zevně vyvolává zrudnutí kůže a puchýře, při požití se dostavují poruchy srdeční činnosti a ochrnutí nervového systému. Příznaky otravy jsou slinění a zvracení, průjem, nepravidelná srdeční činnost, rozšířené zorničky a křeče vedoucí v krajním případě až ke smrti. Přes svou jedovatost byl árón v období 2. světové války používán k jídlu při nedostatku potravy. Oddenek áronu totiž povařením ztrácí jedovatost. Obsahuje velké množství cukrů a škrobů a suploval tedy brambory nebo nahrazoval mouku při pečení chleba.
Název áron nepochybně souvisí s biblickou postavou Mojžíšova bratra Aarona, jehož kouzelná hůl se proměňovala v hada (povrhl Áron hůl svou před faraonem i před služebníky jeho, a obrácena jest v hada), jehož hlavu áronovo toulcovité květenství poněkud připomíná. (jj)

 

 

 

Kde se rezervace nachází?

GPS: 49°24'53.711"N, 13°3'50.593"E

Na mapy.cz zde.

 

Mapy.cz

 

3D pohled:

Google Earth. V popředí Rýzmberk a Podzámčí.

Google mapy: 


Zvětšit mapu

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

2011-100_6472

Poslední komentáře