Nový objev z ikonografie hradu Rýzmberka!


admin - Posted on 30 Květen 2010

Nedávno byl jistým sběratelem, který nechce být jmenován, objeven obraz hradu Rýzmberka z r. 1849. Jde o nejstarší známé barevné vyobrazení našeho hradu.

Dílo je signováno jistým J. M. Römmanem, zatím zcela neznámým umělcem. Obraz zachycuje Rýzmberk krátce po jeho přestavbě za hrabat Stadionů na romantické letovisko s vyhlídkovou věží. Není-liž to úžasné? Srdečně děkujeme sběrateli za jeho ochotné svolení k publikování obrazu v našem Zpravodaji.

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

img_0723

Poslední komentáře