Výběr z populární a odborné literatury o dějinách hradu Rýzmberka


admin - Posted on 27 Červenec 2009

BĚLOHLÁVEK Miloslav a kol., Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – západní Čechy, Praha 1985 

DURDÍK Tomáš, Ilustrovaná encyklopedie českých hradů, Praha 1999, s. 491 - 492

DURDÍK Tomáš, Zříceniny hradů, tvrzí a zámků – Západní Čechy, Praha 2005, s. 190 - 194

HEBER František Alexandr, České hrady, zámky a tvrze, 1. díl – Západní Čechy, ed. a překlad Irena Bukačová, Praha 2002, kapitola o Rýzmberku s. 345 – 369

JÁNSKÝ Jiří, Rýzmberský landfrýd a rytířsko-měšťanský spolek Jana Klenovského, Minulostí západočeského kraje XXVIII/1992 

JÁNSKÝ Jiří, Kronika česko-bavorské hranice III (kapitoly Rezignace Albrechta III. Bavorského na českou korunu v r. 1440 a záští Racka z Janovic na Rýzmberce, „Zrádné požáry“ hradu Rýzmberka r. 1448, Bitka u Rýzmberka 10. července 1452, Přestavba hradu Rýzmberka na konci r. 1452 aj.), Domažlice 2003 

PROCHÁZKA Zdeněk, Hrad Rýzmberk, edice Zapomenuté hrady, tvrze a místa 32, Plzeň 2004

PROCHÁZKA Zdeněk, Hrad Rýzmberk s pověstí o záhadné studni, Po skrytých stezkách Domažlicka, Beroun 2001, s. 47 – 49

PROCHÁZKA Zdeněk, Hrady v česko-bavorském pohraničí – jejich znovuobjevení, Domažlice – Furth im Wald 1996 (Rýzmberk s. 116 – 120) 

SEDLÁČEK August, Hrady, zámky a tvrze Království českého, 9. díl, Praha 1935 
 
JÁNSKÝ Jiří, Hroznatovci a páni z Gutštejna, Domažlice – Nakladatelství Českého lesa 2009

  •  (kapitoly Rýzmberští Gutštejnové a „divoký hrabě“ Jiří na Rýzmberku, Hostouni a Svržně, hejtman Plzeňského kraje, Blíženci Jindřich Burian na Štědré, Rýzmberku a Koutech a Jindřich Lorenc na Hostouni a Svržně, Jindřich Burian a Jindřich Lorenc jako komisaři a důstojníci odbojných stavů a krále Fridricha Falckého) 

JÁNSKÝ Jiří, Dobytí hradů Rýzmberka a Starého Herštejna domažlickými husity v květnu r. 1421
Castellologica bohemica 12, Praha 2010, s. 345 - 358

 

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

dsc04240

Poslední komentáře