Jedenáctý Rýzmberk 4. – 12. července 2009 a alejácká archeologie po třinácté (jj)


admin - Posted on 27 Červenec 2009

 Jako hlavní cíl letošního Rýzmberka vytyčil kastelán Milan Brych pokračování v odkryvu závalu u rekonstruované brány tak, aby se letos mohlo dostavět jedno křídlo zdi spojující bránu se skálou pod bývalým přístupem na hrad. Znamenalo to práci v nejvyšších horizontech sutě, což vyžadovalo obratnost vpravdě kamzičí (viz fotogalerie Zpravodaje). A schopnosti tohoto velehorského přežvýkavce prokázali k všeobecnému údivu například i Burdin a Veronika. Práce šla od ruky zejména v době, kdy dorazil kastelán a se svou příkladnou energií se sám chopil lopaty. Jinak vládl tvrdý a nelítostný boj o místa v top ten žebříčku pracantů a Blackman, který letos dorazil s čerstvým titulem doktora mediciny, propadal periodickým depkám, že příští rok bude těžce hendikepován pracovními povinnostmi v Praze či kdesi. V době, kdy se preferuje všechno tajemné a mysteriózní, jakož i to „co v učebnicích nenajdete“, jsme se čestně zařadili do tohoto módního trendu a odkryli jsme záhadný architektonický útvar typovaný podle půlkruhového obrysu zprvu na baštu či schodišťovou věž. Nebylo to jedno ani druhé a dozírající archeolog Bc. Petr Kausek jakož i badatel v stálém poklusu Zdeněk Procházka nebyli sto odhalený útvar specifikovat. Ba dokonce ani filosof Wondr pracující na tématech konfúze vědy a filosofie nám nepodal žádné věrohodné paradigma o funkci tajemné architektonické konfigurace. Na rýzmberské záhadě ztroskotala i Mája, právě vypečená magistra estetiky, jejíž udivující dedukce a analýzy často vyrážejí dech. Nuže vážení přátelé, znamená to pro vás velkou výzvu zapojit se do soutěže o nejlepší hypotézu, která by aspoň poodkryla nejnovější tajemství hradu Rýzmberka. Publikační prostor představuje pochopitelně především náš Zpravodaj.
Archeologické nálezy byly opět bohaté v široké škále artefaktů, převážně keramiky a kachlů, od nejstaršího horizontu hradu (konec 13. století) až po rozbité půllitry a porcelánové servisy z předpoislovského období hradní krčmy.
Jinak jedenáctý alejácký Rýzmberk byl ve znamení Medardovy kápě, která ovšem nejenom že kapala, ale přímo se řinula. Hned při příjezdu nás přepadla superbouře s přívalákem, nicméně Johnymu se s Veroničinou asistencí zdařilo bleskovým instalováním celt zachránit altán od výplachu. Rýzmberský pluviál odradil zřejmě některé z těch, kteří hlásili návštěvu, ale nakonec nedorazili (nebudeme jmenovat). I tak však byla návštěvnost poměrně vysoká. Za zmínku stojí příjezd jádra slavného softbalového týmu Aleje, který získal na dorosteneckém mistrovství republiky stříbrnou medaili (Henry Ansorge, bratři Němečkové, David Lukeš a Hop). Nyní vedle softballu provozují cyklistiku, při níž vedle kilometrů polykají i pivo různých značek, na Rýzmberku pak Gambrinus. Dále též dorazili zpívající právníci Dan a Martin i s jezevcem Zanem.
Naplánované poznávací aktivity včetně obligátních „vlastivědných věží“ byly splněny s jistými obtížemi. Při výletu na Nový Herštejn nás přepadla bouřka právě v polovině kopce. I za těchto nepříznivých podmínek Anička Sandanusová něco nafotila, což by se časem mohlo objevit ve Zpravodaji. Druhým výletovým objektem byla Klenová u Janovic nad Úhlavou – hrad a zámek zároveň. Vyjeli jsme třemi vozy za absolutně černé oblohy a deště, takže nás zachránila nejprve zámecká expozice a poté zámecká restaurace.
I přes nepříznivé počasí se uskutečnily čtyři táboráky na námi nově zvelebeném ohništi, při nichž zazněla alejácká hymna, proběhly kytarové recitaly (Giovanna a zpívající právníci) a jednou opékání buřtů, které přivezl Vejce (mj. už jako PhDr). Jako vždy se hráli tradiční i nové stolní hry, tentokrát ke spokojenosti provozovatelů netového vysílače na rýzmberské věži, kterým jsme tentokrát ani jednou nevypnuli síť, ač by si to dozajista zasloužili. Absolutním kulturním vrcholem ovšem byl „Velký rýzmberský kvíz“ připravený Májou a Blackmanem, kteří zároveň tuto soutěž úspěšně moderovali. Čtyři týmy v nichž figurovali i členové rodiny Brychových svedli tvrdou bitvu v řadě vědomostních oborů (historie Aleje, historie Rýzmberka, historie Aleje na Rýzmberku, rýzmberský muzikál, účastníci rýzmberské archeologie, hospůdka pana Standy, hospody v okolí Rýzmberka, okolní obce, doprava do Kdyně a na Rýzmberk, hrátky se slovy a poznávání fotografií). Náročnost soutěže mohou dokumentovat některé otázky jako:
„Kdo praštil Burdinovi do kufru lopatou?“
„Čí rodiče přivezli na Rýzmberk velmi chutné koláče?“
„Jak se oficiálně jmenuje hospoda „U prsaté Renaty“?“
„Jak se jmenuje číšník u Černého orla?“
„Kdo spadl (pouze jednou) z hradeb a kdo mu hledal brýle?“
„Kolik odkazů nalezne Google, když zadáte heslo Rýzmberk?“
„Vyjmenujte alespoň osm profesorů, co někdy přijeli na Rýzmberk!“
„Jmenujte rod, který vlastnil Rýzmberk a jsou po něm pojmenovány cihly!“
„V jakém románu se objevuje hrad Rýzmberk a kdo je jeho autorem?“
„Jakou přezdívku dali prof. Jánskému jeho bývalí studenti ze 4. B a jaký je význam tohoto slova?“
„Jmenujte aspoň 13 lidí, kteří jsou podepsáni na obnovené rýzmberské studni!“
„Řekněte celkový počet hodin odpracovaných alejáckými expedicemi na Rýzmberku!“
„Byl někdy majitelem hradu Rýzmberka Jiří Burian z Gutštejna?“
„Jak zní překlad názvu Rýzmberk?“
„Kolik kilometrů vzdušnou čarou je z Aleje na Rýzmberk?“
„Řekněte datum odhalení Brychovy brány na Rýzmberku s tolerancí 10 dní!“
Opět se potvrdilo, že řada alejáků se vzdor mizerným školním výsledkům pohybuje svým IQ na hranici geniality a to zejména někteří.
Odjížděli jsme opět v slzách, ale s hrdým pocitem splněného úkolu. Jinak účastníky a jejich pracovní výkony naleznete v tabulce pracanti. 

P. S. Pokud jsem opomněl nějakou z Vašeho (tvojeho) hlediska důležitou akci či cokoliv týkajícího se letošní expedice prosím o doplnění do Zpravodaje! 

 

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

2009-DSC_0226

Poslední komentáře