Panství hradu Rýzmberka


admin - Posted on 15 Duben 2009

    Vydáme-li se na věž hradu Rýzmberka a rozhlédneme se po kraji, může nás napadnout, jak veliké panství vlastně páni na Rýzmberku drželi. První záznam o rozsahu rýzmberské državy pochází z r. 1508, kdy ho koupil Břetislav Švihovský z Rýzmberka. Sestávalo se tehdy z hradu Rýzmberka, městečka Kdyně, 13 vesnic (Břevňov, Hluboký, Nová Ves, Starec, Prapořiště, Smržovice, Žlíbkov, Hříchovice, Modlice, Zimoběšice, Mlynářice, Markvartice a Stanětice), dvou dvorů (jeden pod hradem, druhý ve Kdyni) a Královského hvozdu. Tento téměř neprostupný prales se rozkládal podél hranic od Nýrska až po horu Tetřev u Filipovy Huti v délce asi 50 km. Kromě poustevny na Prenetu a tří hamrů (dvou v pozdější osadě Hamry a jednoho v místě dnešní Železné Rudy).
   Nejpozději v r. 1541 kupuje rýzmberské panství Jan Všerubský z Gutštejna († 1543) od Volfa Rýzmberského z Janovic za 3.200 kop českých grošů. K rýzmberskému panství v té době příslušely vesnice Brnířov, Nová Ves, Stráž, Prapořiště, Smržovice, Zimoběšice, Mlynařice, Libkov, Hříchovice, Modlice, Markvartice, Starec, Beňov, Cíhovice a Stanětice. R. 1548 přikoupila Anna z Říčan, vdova po Janovi z Gutštejna, ještě Kdyni s vesnicí Hlubokou za 2.400 kop grošů od Evy Švihovské ze Sudoměře. 
    Největšího rozsahu dosáhlo rýzmberské panství zřejmě za hraběte Jiříka Rýzmberského z Gutštejna, kdy r. 1581 se sestávalo z hradu Rýzmberka, tvrze v Zahořanech, dvou městeček (Kdyně a Všeruby), 13 vsí (Zahořany, Stanětice, Sedlec, Hříchovice, Prapořiště, Starec, Hájek, Brnířov, Hluboký, Nová Ves, Hyršov, Springenberg neboli dnešní Pomezí a pustá ves Kojetice), čtyř dvorů (Nový pod hradem, zahořanský, stanětický a modlický), jednoho ovčína, chmelnice pod hradem a Královského hvozdu. Zakrátko přikoupil hrabě Jiří menší panství Kout a po manželce zdědil panství Svržno.
 

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

dsc04379

Poslední komentáře