18. Rýzmberk Léta Páně 2016 ve znamení hromosvodu a sv. Jiří


admin - Posted on 28 Srpen 2016

Úvodem k naší 18. rýzmberské expedici je třeba uvést, že se jednalo již celkově o dvacátou alejáckou (2x Osvračín a 18x Rýzmberk). Oslavu dvacátého výročí jsme ovšem jaksi pominuli, neboť pamětníci osvračínského období jsou již jen George a Johny.

Počasí po celou dobu bylo tentokrát neuvěřitelně příznivé, totiž slunečné, ale s relativně nízkými teplotami. Radostně vlál praporec pánů z Rýzmberka a celý týden bylo možné sledovat úžasné panorama českého pohraničí od Přimdy přes Starý Herštejn a Čerchov až k Prsům Matky Boží.  

V nebývalém počtu se objevila parta Thelenovců (Dan, Martin, Michal, Čenda, David a Zaník s početným fraucimorem), žel jenom krátce. Úspěch sklidilo jejich dosud nebývalé hudební těleso ve složení: zpívající právníci Dan a Martin s kytarami, Michal rovněž s kytarou a Čenda s klávesami. Žel záhy byly u Dana diagnostikovány počátky Alzheimera, neboť zapomněl na hradě svého milovaného Zaníka a bezstarostně odjel.     

Kopáčské kvarteto Johny, Burdin, Wondr a Radek mělo lví podíl na vykopání úložiště pro uzemňovací rošty pro hromosvod na věži. Z hlediska archeologického se jednalo vlastně o sondu v hlubokém hradním příkopu pod věží o rozměrech 11 x  1,5 m do hloubky 60 cm. Dno příkopu bylo převážně vyplněno velkými kameny a prorostlé spletí kořenů. Kameny bylo nutné zvedat a skládat na strmé stěny příkopu, což byl výkon neobyčejně fyzicky náročný a jistě úctyhodný. Kastelán Milan to ocenil ve svém děkovném proslovu a pasoval dotyčné na záchrance věže před blesky a vyhořením. Odpracováno bylo celkem 209 hodin a individuální výkony, jakož i ostře sledovaný stav dlouhodobé soutěže Top 10  lze vysledovat v kolonce Pracanti.

Z nálezů v příkopu stojí za zmínku zlomky kachle s motivem sv. Jiří, princezny a draka, obdobný nálezu na hradě Rabí, kde lze shlédnout rekonstruovaná kachlová kamna s použitím tohoto motivu. Rovněž obdobu našeho druhého významného nálezu – zlomku kachle s hráči vrhcábů, kteří se perou s tasenými meči – nalezneme na zmíněných kamnech na Rabí. Hráčský motiv je ještě po pěti stech letech pro Rýzmberk dozajista příznačný. Archeologický dozor prováděl opět Mgr. Petr Kausek, jenž byl s nálezy velice spokojen a slíbil, že nám zašle fotodokumentaci. 

Středeční výlet směřoval do Pivoně, Poběžovic a Šitboře. Pivoňský klášter jsme shledali zavřený a zarůstající jako v pohádce o Šípkové Růžence. Poběžovický zámek byl rovněž kromě informačního střediska nepřístupný, zato hotel Hubertus nás přivítal s otevřenou náručí. Frustraci z neuspokojených duchovních potřeb pak zahnaly gurmánské orgie. Novinkou byla prohlídka zřícenin šitbořského goticko-barokního kostela (kulturní památka České republiky!) a přilehlého zpustlého hřbitova s hroby padlých z 1. světové války.

Vzrušujícími zážitky byly operace MUDr. Blackmana provedené v polních podmínkách. Již velmi zkušený operatér předvedl před užaslými diváky odstranění několika klíšťat a vynětí můry z Májina ucha.

Tradiční Rýzmberský hermelín (též balkánský sýr) v alobalu pečený na novém ohništi druhého nádvoří se opět velice vydařil a osvědčený kuchařský tým (Mája, Véra, Giovanna a Jana) sklidil od gurmánů zasloužený obdiv.

Rýzmberk stále mění svou tvář. Pokračuje restaurace tzv. starého paláce a začala přestavba rýzmberského srubu. Čím nás překvapí příští rok?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

2008-100_0988

Poslední komentáře