16. Rýzmberk ve znamení nástupu nové generace


admin - Posted on 28 Prosinec 2014

Již 16. rýzmberská expedice  proběhla ve dnech 5. – 13. července a jak lze seznat ve fotogalerii, byla ve znamení nástupu nové generace.

Pozoruhodné je, že jsme překročili  magickou hranici celkového součtu 8.000 odpracovaných hodin od r.1999. Náš pobyt však byl provázen značnou nepřízní počasí, takže nepříliš vysokému počtu účastníků odpovídal proti jiným létům poměrně nižší celkový výkon (229 hod.). Nejlepších výkonů dosáhli Burdin, Wondr a Freedom, každý po 23 hodinách. Jako hlavní úkoly nás čekaly vytvoření kamenného tarasu u brány do 2. nádvoří a impregnace dřevěného přístřešku nad starým palácem. U dotčené brány, kde bylo nutno zasáhnout do suťového závalu, prováděla odborný dozor Anička Sandanusová, která právě dosáhla titulu bakaláře archeologie. Gratulujeme! Taras se vzdor nepřízni počasí podařilo dokončit, čímž byly ukončeny letité úpravy 2. nádvoří, které nyní získalo esteticky velmi hodnotný a ucelený vzhled. Druhý úkol se také podařilo splnit díky tomu, že zde se mohlo pracovat pod střechou.

Z kulturně-poznávacích aktivit je třeba zmínit výlet na zříceninu hradu Skály (foto prováděla naše architekta Jana, avšak materiál ještě nedodala) a do města Přeštic, kde hlavním objektem našeho zájmu se stal kostel Nanebevzetí Panny Marie navržený předním architektem českého dynamického baroka Kiliánem Ignácem Dienzenhoferem, v němž jsme absolvovali prohlídku unikátního interiéru s velmi ochotnou a znalou průvodkyní. Druhou akcí tohoto druhu byla návštěva varhanního koncertu v rámci Českého varhanního festivalu 2014 v kostele sv. Mikuláše ve Kdyni, na němž vystoupil vynikající český varhaník Adam Viktora. Součástí benefičního koncertu na opravu kdyňských varhan byl i zajímavý Viktorův výklad o varhanech a varhanářích s ukázkami mechaniky tohoto vzácného nástroje. Dozvěděli jsme se o jedinečnosti a vysoké hodnotě kdyňských varhan z dílny první generace slavných varhanářů Gartnerů, která například postavila své největší varhany v Chrámu svatého Víta na Pražském hradě.

Nuže těšme se na 17. Rýzmberk!

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

2010-vylet_horsov-IMG_0678

Poslední komentáře