Rýzmberk 2013 půlkulatý


admin - Posted on 01 Září 2013

Letošní Rýzmberk, již celkově patnáctý, proběhl úspěšně od 30. června do 7. července, tentokrát však za mimořádně příznivých klimatických podmínek.

Zřejmě měl svatý Petr ohledy k našemu půlkulatému výročí.  Vzhledem k dlouholetým zkušenostem s nevyzpytatelností rýzmberského počasu však náš předvoj Johny, Burdin a Véra pro jistotu hned spací altán zapeřili.

Hlavní pracovní náplň se týkala odkrytí a zakonzervování torza středověkého hradního paláce, jenž bude využit jako zastřešený prohlídkový objekt. Dále se opětovně prováděly úpravy druhého a třetího nádvoří – odstraňování a přemisťování spadaného kamení, sutě a pařezů, konzervace zdí a vyřezávání náletových dřevin. Archeologický dozor prováděla čerstvá bakalářka archeologie Anička Sandanusová s pomocí Ivany Zíkové, která úspěšně složila přijímací zkoušky na FF-UK na obor archeologie, k čemuž ji touto cestou srdečně gratulujeme.  Celkem jsme letos odpracovali 291 brigádnických hodin, čímž bylo dosaženo celkového počtu 7.795 hodin od roku 1999, jak pečlivě zaznamenává Véra v kolonce Pracanti. Nepodařilo se nám však odstranit zbylou hromadu kamení na druhém nádvoří, jak jsme předpokládali, takže nám zřejmě zbyde na příští rok. Zkrátka se už asi bez toho kamení na Rýzmberku neobejdeme. Potěšil nás pohled na loni dokončenou terasu, která získáním travnatého pokryvu esteticky obohatila druhé nádvoří.       

Při příležitosti patnáctého výročí našeho působení na Rýzmberku bylo gymnázium od výboru Klubu turistů ve Kdyni zastoupeném Milanem Brychem, Františkem Šmerdou, Richardem Spathem, Karlem Jandou a Lubomírem Zlámalem oceněno pamětní plaketou Síně slávy Pánů z Rýzmberka (viz foto). K oslavě této historické události přivezli dotyční pánové velké štěně proslulého koutského piva a to bylo radosti na Rýzmberku! Na oplátku připravily Mája, Véra a Anička skvělý rýzmberský hermelín pečený na lopatě, čímž oslavy 15. výročí nabyly tímto již třetím Rýzmberským hermelínem výrazně po stránce vegetativní žel na úkor stránky spirituální. 

Společné kulturně-poznávací akce byly uskutečněny dvě. V pondělí 1. července to byl výlet do Domažlic na zahájení sochařského sympozia Tusta Sculpta v augustiniánském klášteře tématicky zaměřeného k výročí bitvy u Domažlic a Rýzmberka v r. 1431. George při této příležitosti přednesl pro sochaře a další návštěvníky k této historické události přednášku, při níž také seznámil účastníky s aktivitami Gymnázia Nad Alejí a jeho přátel na hradě Rýzmberku. Při druhém výletu ve čtvrtek 4. července, o jehož náplni byl sveden tvrdý volební boj,  jsme navštívili gotický hrad Roupov a renesanční zámek v Červeném Poříčí. Někteří kulturně nenasycení v menších skupinách průběžně navštívili památkové objekty v blízkém sousedství hradu Rýzmberka jako slovanské hradiště Příkopy, gotický hrad Nový Herštejn, poutní kostel na Tanaberku, kostel sv. Václava ve Všerubském průsmyku, Muzeum příhraničí ve Kdyni a další.

Z profesorského sboru Aleje se na Rýzmberku objevila po letech i Renata Langrová a pamětliva zásady, že každá správná alejačka přiláká na hrad silného muže, šla příkladem a přivedla svého přítele Petra. Svá rtuťovitá dvojčata Julinku a Barborku přivezla a předvedla i Veronika zvaná Noha se svým manželem Ph.D. Martinem Košťákem, jinak naším předním paleontologem, jenž se však přespříliš vytížen otcovskými povinnostmi nedostal ke zkoumání výskytu dinosaurů a hlavonožců v rýzmberských sedimentech. Další rýzmberské dítko – dcerku Medu - představil i Petr Novák, takže našeho holčičího dorostu, zdá se, bude dost. Takže milí stávající i budoucí rýzmberští rodičové, je třeba zapracovat i na klucích. Pokud snad nevíte, jak na to, dodá příslušné informace George.  

Nezapomněl na nás ani již sedmnáctiletý patron alejácké archeologie Zdeněk Procházka a mj. přivezl čerstvý titul svého nakladatelství o Dobrohostech z Ronšperka na Poběžovicích, pojednávající o bývalých pánech naší oblíbené štace, kde probíhá rozsáhlý archeologický výzkum vedený Mgr. Petrem Kauskem, naším současným vrchním archeologickým dozorem. Rozsáhlá Zdeňkova obrazová dokumentace zachycuje řadu památných míst, které jsme vedle Poběžovic navštívili jako Starý Herštejn, Pivoň, Horšovský Týn, Horšov a další, na  s. 119 je dokonce zachycen jeden z prvních větších objevů, kterého jsme se pod Zdeňkovým vedením účastnili na hradě Osvračíně – střílnové okénko donjonu, které však bylo zakrátko zničeno vandaly.           

S potěšením jsme kvitovali i návrat ztraceného syna Burdina, jenž po svém loňském japonském extempore opět oblékl montérky, aby se zapojil do zuřivého boje o umístění v top ten. Tvrdé rýzmberské jádro tedy vystoupilo opět v plné síle a vítězem ve vytrhávání pařezů se stal s velkým náskokem Freedom.

Mezi letošními rýzmberskými greenhorny se objevil Petr Hoffmann, nyní student mediciny, jehož reportáž zajímavě dokresluje naši zprávu o Rýzmberku 2013. Jelikož v našich řadách je pilných psavců jako šafránu, rádi jeho příspěvek otiskujeme. (jj)

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

2010-IMG_2048

Poslední komentáře