Rýzmberk třináctý: deštivý, pracovní, muzikální, gurmánský, poznávací a detektivní


admin - Posted on 19 Červenec 2011

Naše letošní sezóna probíhající od 2. – 10. července 2011 byla skutečně nabitá překotně se hrnoucími událostmi. Jako první dorazili v sobotu 2. července vlakem do Kdyně nedočkaví rýzmberští greenhorni Honza Gregor a Tereza Stonišová.  Na náměstí si stopli Johnyho, Véru a George a tento první výsadek zakrátko obsadil bez boje hrad Rýzmberk. Mohli jsme na něm ještě za pěkného počasí obdivovat nový můstek před bránou a opravený altán, který Johny zakrátko opatřil protidešťovou ochranou. Bylo to akutní, neboť sv. Medard na nás ani tentokrát nezapomněl. V sobotu přijeli i naši veteráni – „zpívající právníci“ Dan a Martin posíleni Čendou,  Davidem a Bárou.
 Hlavním archeologickým hitem roku jedenáctého byl odkryv starého paláce nad sklepením. Mgr. Petr Kausek ještě před naším příjezdem vykopal u jeho západní stěny sondu, která odkryla špaletové okénko. Problematický se ukázal jediný prostor starého paláce, který má ještě zachovanou klenbu.  Žel tuto místnost vážně poškodili vandalští „hledači pokladů“, kteří do její západní stěny vybourali značný otvor narušující statiku objektu. Diskuze odborníků a kompetentních osob (Archeologický ústav ČAV, Národní památkový ústav v Plzni a Muzeum Chodska v Domažlicích) o dalším osudu starého paláce není ještě uzavřena a zatím jediným závěrem bylo rozhodnutí o opravě vybourané stěny. Na zprávu o archeologickém výzkumu si tedy budeme muset ještě nějakou dobu počkat.  Naším úkolem ve stylu „jak Číňané stavěli přehradu“ bylo přemístění písku na maltu od brány k starému paláci. Naši chlapci to příznačně komentovali: „UFFF!“, neboť s tímto druhem rýzmberské aktivity měli již své zkušenosti.
Leč neděle, jenž měla být pracovní, propršela. Teplota na hradě klesla téměř k nule a bylo nutno zatopit ve srubu k ohřátí těla a usušení svršků. Večer však byl ve znamení jednoho z nejlepších rýzmberských kytarových jam-sessionů posledních let. K zpívajícím právníkům se přidali hlasově i instrumentálně dobře disponovaní alejáci  Tereza S. a Honza G.,
V pondělí dorazil na Rýzmberk Mgr. Petr Kausek, náš archeologický dozor, a po poradě s kastelánem Milanem Brychem bylo rozhodnuto o naší hlavní pracovní náplni. Tím se stalo seříznutí suťového valu a vybudování kamenného tarasu zajišťujícího zeď pod srubem na druhém nádvoří. Archeologický dozor suplovala příležitostně Anička Sandanusová, jinak již absolventka prvního ročníku archeologie na FFUK, k čemuž srdečně gratulujeme. O mimořádné fyzické náročnosti této práce, k níž patřilo i odstranění mohutných pařezů, dostatečně  vypovídají dokumentační snímky z fotogalerie. S budováním tarasů však již máme své letité zkušenosti a k tomu již vycvičené specialisty na těžké kameny, na prvním místě Burdina. Práce šla od ruky zejména při osobní účasti kastelána, jehož strhující pracovní tempo bylo příkladné. Dlužno řici, že při letošní absenci architektů zvládla firma Johny a spol. své dílo na výtečnou. Za přítomnosti odborníků na slovo vzatých, hádejte kterých, nebylo samozřejmě nijak zanedbáno estetické hledisko, jakož i filosofie díla, a tak výsledným efektem bylo další obohacení druhého nádvoří o novou pohledovou dominantu.

 

2011-100_6599

Díky kastelánovým pyromanským vlohám bylo také zlikvidováno hnízdo vos usídlených v závalu. K dalšímu zkrášlení hradu přispělo i odstraňování náletových dřevin a plevelů, při němž Honza G. objevil zcela zarostlé schodiště v blízkosti sklepení. Pracovní výsledky jednotlivých účastníků v sezóně 2011 lze jako vždy posoudit v kolonce Pracanti. V celkovém skóre došlo jen k menším změnám: na bronzovou pozici se propracovala Véra a do top 10 se dostal Freedom. V celkovém počtu jsme letos překročili magickou hranici 7000 odpracovaných hodin.     
Náš výlet jsme po delších diskuzích nasměrovali do Chudenic. Program byl dosti náročný, nicméně uspokojil jak zájemce o kulturní památky, tak o přírodu. Prohlédli jsme si renesančně-barokně-rokokový zámek v Chudencích, arboretum v Americké zahradě, Kvapilovo jezírko, vyšplhali na rozhlednu Bolfánek a skončili u empírového zámku Lázeň obklopeného nádherným anglickým parkem.  Ani v Chudenicích nebylo o vzrušení nouze, neboť jeden z místních obyvatel se pokoušel svým Trabantem zlikvidovat Burdinův Fiat, což se mu však nezdařilo.
K rýzmberským inovacím patřilo i provádění geocachingu na němž se vedle Johnyho, Véry, Blackmana a Dana Krofty podíleli i Terka a Zuzka, čerstvé maturantky z Gymnázia Postupická. Objeveny byly schránky u zmíněného Bolfánku a na úpatí Rýzmberka.
Na fotodokumentaci se letos podíleli tradičně George, Blackman, Milan Brych a nově Honza Gregor, jenž nafotil asi 400 snímků. Jako druhá malířka Rýzmberka z našich řad se po Adrianě úspěšně představila Tereza Stonišová, jejíž kresbu nazvanou „Obří hrad“ zde prezentujeme.

 

 

Náš pobyt zpestřilo i sobotní účinkování skupiny historického šermu Abaddon spojené s prohlídkou středověkých zbraní. Někteří z nás si vyzkoušeli vedle mečů i obléknutí kroužkového brnění.
Inovací z oblasti funkcí vegetativních byl Májin vynález tábornické pochoutky „hermelín a l´Obal“ pečené na lopatě v otevřeném ohni. K náročné přípravě přiložila vedle Máji ruku k dílu i Giovanna a pak si všichni náramně pochutnali. Máje se tedy uděluje titul „Rýzmberský gurmán 2011“.
        

Samostatnou kapitolu představuje dopadení zloděje peněz a dokladů v rýzmberské věži, kde přespávali někteří z účastníků třináctého Rýzmberka. První případ krádeže peněženky (cca 1.500 Kč, kreditní karta, občanský průkaz a další osobní doklady) se stal Honzovi G. v pondělí. Protože Honza navštívil v neděli s ostatními kdyňský akvapark a nebyl si jist zda ztratil peněženku ve Kdyni či na Rýzmberku, vedlo naše pátrání do slepé uličky. Zloděj se poté znovu osmělil a ukradl v pátek ráno Kryštofovi Šeflovi více než 1.500 Kč. Naštěstí si Véra, která má lví podíl na dopadení věžního zloděje, všimla, že asi v půl šesté ráno se do věže vkradl asi jedenáctiletý chlapec. Byla tedy provedena preventivní opatření, k nimž patřilo i vyslání Burdina jako bodyguarda k přespání na věži, nařízení budíků na 5.15 a zavedení vuvuzelové bezpečnostní signalizace. Přes převažující skepsi k těmto opatřením byl zloděj při svém třetím pokusu o krádež dopaden Vérou ve věži a neprodleně oznámen kdyňské policii. Policista dorazil vzápětí na hrad a zloděje, výrostka z Podzámčí, odvedl k výslechu. Na výsledek vyšetřování zatím čekáme.
Za úspěšnou akci, která vyjasnila vznikající pošmourno na Rýzmberku, se Véře uděluje čestný titul „Colombo 2011“.

 

Náš Colombo 2011 se někdy maskuje jako hudební doprovod
 

 

 

 

Nejnovější obrázek

20160710_130622_hdr

Náhodný obrázek

2011-100_6603

Poslední komentáře